Menu

Article d'opinió de Sico Fons: Declivi i caiguda del món de les abelles

  • Escrit per Sico Fons
Ràtio:  / 3
DolentBo 

AbellaOPINIÓ.- Al voltant del tan comentat tema de la desaparició de les abelles, m'agradaria dir i denunciar que ja va sent hora de parlar-ne clarament. Deixem-nos, doncs, de falsos misteris, eufemismes i enigmes relacionats amb la mort de les abelles. El seu veritable enemic (o el principal) són els plaguicides i les empreses que els fabriquen i la connivència o, fins i tot, la complicitat econòmica de les autoritats que les deixen fabricar i actuar.

Sí, és veritat que la malaltia provocada pel paràsit anomenat varroa (coneguda amb el nom de varroasi) ha fet i fa molt de mal. Moltíssim! Però també ho és que els insecticides que es fan servir actualment en el món agrícola —sobretot tots els relacionats amb la família dels neocotinoides— estan provocant una vertadera catàstrofe que debilita aquests insectes —i molts altres— i els deixa sense pràcticament defenses immunològiques i en molts casos també, els desorienta fins a deixar-los incapacitats per a volar, tornar a la seua colònia i, per tant, els impossibilita continuar amb la seua tasca.

Això és així, perquè així ho demostren les múltiples anàlisis que s'hi han fet. Però el mal no és aquest únicament. El mal és també que aquestes anàlisis no els han fet ni el Ministeri d'Agricultura, com se suposa que seria el seu deure, ni la Conselleria del mateix ram. Els han fet les associacions d'apicultors i de grups ecologistes que amb llurs pocs mitjans econòmics, però amb la seua gran conscienciació mediambiental i molt sovint també amb la seua molt bona preparació tecnològica han estat capaços de realitzar immillorables treballs de laboratori.

I la pregunta, doncs, és, per què les nostres autoritats han decidit ignorar i silenciar tot aquest esgarrifós problema? (hem de pensar que la supervivència de l'agricultura i, en gran part, de la nostra societat, depén en gran mesura de la salut d'aquests petits insectes)

La resposta com quasi sempre, tot just pot raure en què les nostres autoritats, els nostres governs, no defensen els drets del poble que els ha elegit, només defensen —segur que ja ho heu endevinat— els interessos de les grans companyies, de les gran empreses.

És per això que, indústries com, posem per cas, les farmacèutiques, les armamentístiques, les elèctriques, les petrolieres, les informàtiques o les plaguicides, tenen tant de poder com per fer, desfer o, fins i tot, enderrocar governs que tenen la barra d'intentar posar en dubte la seua supremacia.

I també és per això que grupets o grupuscles d'aixafaterrossos que amb els seus ruscos intenten defensar llurs interessos propis i la supervivència de les abelles, els resulten tan incòmodes que els ignoren i, com és el cas de la Generalitat Valenciana, són, senzillament, eliminats, silenciats i condemnats a l'ostracisme. No és cap broma, la Generalitat Valenciana, porta anys i panys intentant dinamitar qualsevol intent dels apicultors valencians d'unir-se per a defensar els seus interessos, sempre oposats —ai las!— als de les grans companyies d'insecticides.

Com si no s'entén que les contínues i reiterades denúncies d'aquests apicultors envers la importació de la mel xinesa —molt sovint d'una qualitat ínfima, perquè és adulterada amb xarops de glucosa, bullida més d'una vegada perquè no es qualle i ultrafiltrada il·legalment—, hagen caigut en el més gran sac de l'oblit i la sordesa?

Tergiversant les paraules del filòsof Leibniz, i fent-me ressò del pensament de molts, gosaria dir que vivim en el pitjor dels mons possibles; però malgrat això, m'atreviria a expressar també, que amb aquesta tan pessimista afirmació, em quede curt... La realitat és pitjor encara que tot això... molt més pitjor.

Però la gent —o molta gent— continua votant-los en aquesta esperpèntica i apòcrifa democràcia. Natural, normal, perquè no hi ha més gran aliat del despotisme i la injustícia social que un poble ignorant que viu narcotitzat sota els efectes del futbol i els espectacles de masses... I com diria la meua iaia, en glòria estiga, aviats estem!

• Sico Fons

Deixa'ns el teu comentari!!

Atenció, comentaris Facebook!!!

Per a fer comentaris en LVDLV, és necessari que tingues activat el teu compte de Facebook en el mateix navegador en què estàs veient el nostre web ara mateix (no app). Si després de registrar-te en Facebook des dels comentaris de la nostra pàgina, veus que no s'ha activat l'opció de comentar, recarrega aquesta mateixa pàgina i et funcionarà.