Menu
Publicitat.-

Víctor Borràs: ''La transparència ha de ser la base d’una institució elegida democràticament''

  • Escrit per Alba Estornell

Alba Estornell entrevistat al regidor Víctor BorràsENTREVISTA.- Després de quasi tres anys des que el tripartit format per Bloc-Coalició Compromís, Esquerra Unida i PSPV va començar a governar Tavernes, el regidor Víctor Borràs, ens ha dedicat uns minuts per a fer balanç de quina ha sigut i continua sent la seua tasca dins del Govern municipal.

Borràs encapçala la regidoria d'Economia, Hisenda i Patrimoni des que va començar la legislatura, i més tard, després del transfuguisme de Karina Vercher, va passar també a fer-se càrrec de la regidoria de Benestar Social i Participació Ciutadana.

Com tots els ciutadans de Tavernes saben, ha sigut molt gran la millora aconseguida en el sanejament de les arques municipals. D'aquest i d'altres temes d'interés local, és del que ens parla a continuació el regidor socialista.

• Quins van ser els objectius que es va proposar quan va prendre possessió de la regidoria d'Economia i Hisenda i Patrimoni?

— No en van ser pocs, perquè la situació ho requeria. El primer objectiu era conèixer la situació real de les arques municipals; per tant, posar al dia la comptabilitat era imprescindible. Vàrem aflorar totes les factures que s'havien anat amagant en els calaixos durant la darrera legislatura per tal d'intentar maquillar els resultats i dir que ni d'eixa forma ho aconseguiren. Saber quina era la situació real era necessari abans de fer-se cap propòsit. Una vegada incorporat els quasi milió i mig d'euros que havien sigut ocultats per l'anterior govern, coneixíem la situació real i era el moment de poder començar a treballar en el nostre projecte. La primera mesura que es va posar en marxa va ser implantar els mecanismes de control necessaris per a què eixa situació no es tornara a produir. Això significa que en aquests moments els regidors, abans de fer qualsevol despesa, han de fer la corresponent retenció de crèdit a la partida pressupostària i si no n'hi ha suficient, o aquesta ja és esgotada, s'hi denega automàticament.

Després ja entràrem en altres assumptes, com establir un calendari fiscal que anara amb concordança amb les necessitats de l'Ajuntament, per tal de no haver de patir tensions de tresoreria. Aquesta mesura ens va permetre posar en marxa una de les polítiques més innovadores d'aquesta legislatura, el fraccionament de l'IBI. Aquest fraccionament interessa als contribuents i a l'Ajuntament, ja que als contribuents els alleugera la càrrega que suposa tindre un rebut de l'IBI molt alt i l'Ajuntament rep els ingressos repartits durant tot l'any. Aquesta mesura, junt amb altres com reduir despeses o millorar les condicions dels contractes que té l'Ajuntament, han de dur-nos a l'objectiu final de l'estabilitat pressupostària, la reducció del dèficit, minoració de l'endeutament i tindre capacitat d'autofinançament.

• Com definiria l'estat en què es trobava l'Ajuntament a principis de l'actual legislatura?

— Crec que la millor definició seria caos i desgovern. La sensació era que hi havia un caos intencionat i interessat per tal que no existira cap control; justament tot el contrari del que deu exigir tot veí dels seus governants.

• I per contra, com definiria l'estat actual?

— El control i el sentit comú són la forma de treballar del Govern actual.

• En els resultats queda reflectit que la forma de gestionar una administració pública com és l'Ajuntament de Tavernes, del Govern actual no té res en comú amb la dels governants dels passats anys. Quines creu que són les principals diferències?

— Efectivament no hi ha res en comú, precisament el control sobre la situació econòmica és una premissa que no hem deixat, ni deixarem mai. Crec que és necessari comptar amb la màxima informació; i que aquesta s'ajuste a la realitat és la base per obtindre èxit en les decisions. Com a exemple li posaria la rebaixa que hem fet dels valors cadastrals. Hem anat valorant cada notícia de cadastre, estudiant les possibles opcions i prenent les decisions adequades en cada moment, i com a resultat tenim una rebaixa del valor cadastral, una reducció del tipus impositiu i una estabilitat pressupostària.

L'anterior Govern es va basar en un engany per a guanyar les eleccions i així hem quedat. Va fer creure que hi anaven a fer-se els PAI, els sectors de la platja, la depuradora... i la realitat ja es veu; no hi ha PAI, els urbanitzadors dels sectors abandonant i la depuradora ha desaparegut dels pressupostos de la Generalitat. Nosaltres hem apostat per la sinceritat i dir les coses clares, agraden o no.

• Segons vostés, els governants han aconseguit sanejar les arques municipals. Ha sigut difícil aconseguir-ho?

— Les meues circumstàncies personals i professionals fan que siga per a mi molt mes fàcil dur aquesta regidoria que qualsevol altra; però aconseguir tot el que hem aconseguit fins ara, no haguera sigut possible sense el treball de la resta de governants. Seria fals i pretensiós pensar que l'èxit es d'una persona sola. L'èxit és compartit entre tots els regidors que estem ara al Govern, ja que de res aprofita planificar o establir criteris de control pressupostari si desprès no ho compleixen els que fan les despeses.

Jo, ara estic en els dos llocs, a la part del fer despeses i a la del control, i he de donar exemple. Com a regidor de Benestar Social i Participació Ciutadana, he de complir les directrius en matèria de despeses que des d'Economia i Hisenda he posat.

• Quina ha sigut la millora més important que ha aconseguit des dels seus departaments?

— Em resulta difícil dir-ne una, n'hi ha unes quantes que són molt positives i que crec que s'hi mantindran algun temps sense grans canvis.

Per una part, a la regidoria d'Economia, Hisenda i Patrimoni, el calendari fiscal, que ja he comentat abans, suposa un estalvi en despesa financera, ja que no hem de recórrer a operacions de tresoreria i pòlisses de crèdit. La rebaixa del rebut de l'IBI, que s'ha fet reduint el valor cadastral que té conseqüències en altres impostos, com són la Renda, el Patrimoni i les Plusvàlues, a més dels avantatges que suposa a l'hora de sol·licitar beques o altes tipus d'ajudes. El fraccionament del rebut de l'IBI automàtic, que fa que moltes persones que estaven sol·licitant-ho i havien d'aportar una garantia i pagar interessos ja no ho han de fer, perquè és automàtic amb la domiciliació.

Per una altra, a la regidoria de Benestar Social i Participació, posar en funcionament el Taller de Cuina, que a més de formació també és d'ocupació, ja que tres dels alumnes que han participat en aquest taller han trobat feina per aquest estiu en relació al taller, i la recentment constituïda taula de participació ciutadana d'Economia i Foment Local, on s'hi parlarà i m'elaboraran un pla director sobre les actuacions municipals en matèria de Comerç, Turisme, Industria, Construcció i Agricultura.

• Fa unes setmanes es va retre compte als veïns de la millora econòmica de l'Ajuntament. La Casa de la Cultura era plena de gom a gom. Com d'important considera tenir informat al poble?

— La transparència ha de ser la base d'una institució elegida democràticament, l'ajuntament es l'òrgan que ha de vetllar pels interessos de tots els veïns, perquè hi recau la responsabilitat de posar en funcionament i mantenir els serveis necessaris per a la ciutat. “Hem retut compte de la situació econòmica perquè n'hi ha molt d'interès i és la regidoria que més bons resultats està donant”L'ajuntament som tots els ciutadans, i uns pocs que som els encarregats que això funcione. Per tant és imprescindible i irrenunciable que un govern done explicacions, les vegades que faça falta i que rete compte de totes les decisions preses. Hem retut compte de la situació econòmica perquè n'hi ha molt d'interès i és la regidoria que més bons resultats està donant.

• Quin és l'estat econòmic en el que es troba actualment l'Ajuntament?

— Fent una analogia amb un malalt, hem superat l'operació a vida o mort i ara estem en observació, evolucionant dins de la normalitat que té una situació tan greu com la viscuda. Estem treballant amb molts menys ingressos que la legislatura anterior, “Fent una analogia amb un malalt, hem superat l’operació a vida o mort i ara estem en observació, evolucionant dins de la normalitat”la crisis general està agreujant la situació; per tant, hem de anar en compte i no llançar campanes al vol.

Tenim un endeutament molt gran i això suposa un sacrifici molt important cada any, ja que destinem quasi dos milions d'euros a tornar préstecs de legislatures anteriors. Però també voldria llançar un missatge de tranquil·litat, dir que anem pel bon camí, que l'Ajuntament està responent millor que mai a l'hora de pagar els proveïdor, que estem donant mes ajudes socials que mai i que no s'ha tancat cap servei municipal.

• Fa uns dies, fent balanç d'aquests tres anys de legislatura a la pàgina web del PSPV, afirmava que a part de trobar-se amb una situació econòmica dolenta, "teníem molts fronts oberts i que anem resolent". En aquests moments, quins són els fronts que continuen oberts?

— N'hi ha diversos, i tots vénen de la mateixa forma de treballar. Un és la piscina coberta, que junt amb el pàrquing municipal del passeig del País Valencià, representen i s'han convertit en els símbols del fracàs de la política especuladora i balafiadora del PP. En el pàrquing, que es va anunciar que es feia sense posar un cèntim i que havíem de rebre'l en el futur“El pàrquing i la piscina coberta s’han convertit en els símbols del fracàs de la política del PP” sense tindre'n cap cost, de moment hem gastat 1,7 milions per assumir-lo i tenim unes despeses de manteniment anuals molt importants. La piscina, va pel mateix camí, però de moment hem posat quasi 1,5 milions d'euros, no està oberta i falta veure com quedem en la liquidació, perquè l'empresa no va complir la seua part i ni acabarà la piscina, ni l'obrirà; així que caldrà que siga l'Ajuntament de nou, qui pose els diners i desprès en faça el manteniment.

Desprès està el Pla General d'Ordenació Urbana, que té tants condicionants que és inviable. Tenim molts sectors adjudicats a empreses constructores que no poden desenvolupar-los, i entre tant els propietaris estan pagant com a immobles urbans sense tindre la urbanització feta.

També cal tindre en compte el Vergeret amb la canalització del riu Vaca paralitzada per l'actual Govern central. Va ser una de les inversions paralitzades per no considerar-la prioritària; i aquesta decisió ha deixat en suspens tots els veïns de la zona, que han comprat de bona fe unes vivendes i tenen una sentència que els diu que les cases s'han de demolir.

Com veu, l'ombra dels governs populars és llarga i densa. Sobre tots eixos assumptes estem treballant, no sempre s'avança amb la celeritat que nosaltres voldríem, ja que no depenen exclusivament del Govern local, sinó d'altres organismes o institucions. És qüestió de temps que anem resolent cada un d'aquests problemes i confiem que ho farem d'una forma satisfactòria per a tots.

• Té pensat encapçalar les llistes del PSPV a les pròximes eleccions?

— En política hi ha termes i moments. Encara no ha arribat el moment de triar el candidat o candidata del PSPV a l'alcaldia de Tavernes, però com a secretari general puc dir-li que no tinc cap dubte que presentarem un/a bon/a candidat/a i que serà millor alcalde/sa, si així ho decideixen els veïns.

• Per Alba Estornell Gascón

Deixa'ns el teu comentari!!

Atenció, comentaris Facebook!!!

Per a fer comentaris en LVDLV, és necessari que tingues activat el teu compte de Facebook en el mateix navegador en què estàs veient el nostre web ara mateix (no app). Si després de registrar-te en Facebook des dels comentaris de la nostra pàgina, veus que no s'ha activat l'opció de comentar, recarrega aquesta mateixa pàgina i et funcionarà.