Menu
Publicitat.-

L’Ajuntament de Tavernes entrega a l’EPSAR i a la Confederació el nou projecte de depuradora

  • Escrit per LVDLV

Imatge amb el traçat global del ProjecteOBRES.- Dilluns passat l’Ajuntament va entregar per registre d’entrada el projecte definitiu de depuradora que solucionarà els problemes de sanejament d’aigües residuals del municipi i que costarà al voltant de 22,7 milions d’euros.

L’Ajuntament de Tavernes, seguint els criteris del Pla General d’Ordenació Urbana i un creixement urbà sostenible, ha redimensionat la capacitat de l’estació depuradora prevista en l’avantprojecte, que preveia la requalificació i urbanització de 4,5 milions de metres quadrats de sòl rústic, per a donar el servei a un total de 94.236 habitants.

Ara, el nou projecte té en compte el desenvolupament urbanístic dels sectors aprovats en el PGOU i prestarà servei a un total de 42.354 habitants.
En total, l’Ajuntament de Tavernes ha invertit al voltant de 225.000 euros en la redacció dels projectes, per un costat l’avantprojecte va ascendir a més de 170.000 euros, i ara amb el nou projecte s’han destinat 52.000 euros de recursos propis.

L’Ajuntament de Tavernes compleix les obligacions subscrites en el conveni signat l’any 2009 amb la Generalitat, que preveu implantar una nova estació depuradora (EDAR) amb prou capacitat per a tractar les aigües residuals generades pels actuals nuclis urbans de la ciutat i de la platja, de les zones industrials existents i dels futurs desenvolupaments urbanístics. A més, dins d’este projecte es construiran estacions de bombament i col·lectors i s’eliminaran les tres estacions depuradores existents (Tavernes-nucli, Bassa i Goleta). Les obres ascendiran a un total de 22,7 milions d’euros, que haurà d’assumir la Generalitat.

Cal recordar que el desenvolupament urbanístic dels sectors 16 Torre de Guaita i 17 Marenys està condicionat a la implantació efectiva de la nova EDAR.

El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, ha assenyalat que “continuem treballant per a poder garantir uns serveis de sanejament adequats al nostre municipi i a les perspectives reals de creixement. Esta és una infraestructura necessària per a poder desenvolupar els sectors de la platja i, en especial, el sector 17, que és una prioritat per a este govern. En les últimes setmanes s’ha transmés una informació de falsa alarma pel que fa al desenvolupament urbanístic d’este sector. La Regidoria d’Urbanisme treballa de valent per a poder complir tots els condicionants que marca el Pla General aprovat l’any 2004 i que han fet impossible fins ara que s’urbanitze el sector. La intenció d’este govern és que el desenvolupament de la urbanització siga un impuls per al turisme de qualitat i garantisca la sostenibilitat de l’entorn mitjançant un urbanisme que done un valor afegit als recursos naturals i paisatgístics únics que tenim a Tavernes.”

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en la redacció del pla especial per a la depuradora i la tramitació del document urbanístic que servirà per a donar seguretat jurídica a l’expropiació i adquisició dels futurs terrenys on s’ubicarà la nova EDAR, situats entre la séquia de la Bova i el riu Vaca, en el polígon 40, conegut com el Tancat.

Una vegada s’aprove el pla especial, l’Ajuntament de Tavernes haurà d’expropiar els terrenys i la Generalitat haurà d’executar les obres de l’EDAR.

Deixa'ns el teu comentari!!

Atenció, comentaris Facebook!!!

Per a fer comentaris en LVDLV, és necessari que tingues activat el teu compte de Facebook en el mateix navegador en què estàs veient el nostre web ara mateix (no app). Si després de registrar-te en Facebook des dels comentaris de la nostra pàgina, veus que no s'ha activat l'opció de comentar, recarrega aquesta mateixa pàgina i et funcionarà.