Menu
Publicitat.-

L’ajuntament de Tavernes de la Valldigna està treballant de valent per a que el projecte de la nova depuradora siga una realitat

  • Escrit per LVDLV

AJUNTAMENT DE TAVERNESSOCIETAT.- El passat dilluns l’Ajuntament va entregar a l’EPSAR i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el projecte definitiu de depuradora que solucionarà els problemes de
sanejament d’aigües residuals del municipi i permetrà el desenvolupament d’alguns sectors urbanitzables.

Com ja és ben sabut, L’Ajuntament de Tavernes va signar l’any 2009 un conveni amb la
Generalitat que preveu la implantació d’una nova EDAR amb capacitat suficient per al
tractament d’aigües residuals generats pels actuals nuclis urbans de la ciutat i de la platja, de
les zones industrials existents i dels futurs desenvolupaments urbanístics.

Una de les primeres actuacions de Jordi Juan com alcalde de Tavernes, l’octubre del 2011,
va ser l’adjudicació de la redacció del projecte d’EDAR i altres estudis tècnics
complementaris necessaris per a la seua tramitació. Des d’aleshores, el govern de
Compromís, complint amb les seues obligacions, ha estat treballant juntament amb l’EPSAR
i la Generalitat per fer realitat aquesta infraestructura tan necessària.

En agost de 2013, l’EPSAR informa a l’ajuntament que no està disposada a construir una
depuradora en Tavernes que contemple la requalificació i urbanització de 4,5 milions de
metres quadrats de sòl rústic, per a donar el servei a un total de 94.236 habitants, més tenint
en compte que la mateixa Generalitat, governada aleshores pel PP, havia informat
negativament el projecte de “la Vall del Mar”.

Davant esta situació, el govern municipal de Compromís negocia i acorda amb l’EPSAR
redimensionar la capacitat de l’estació depuradora, adaptant el projecte a un creixement
urbà sostenible. Així, el nou projecte d’EDAR contempla el desenvolupament urbanístic dels
sectors aprovats en el PGOU i prestarà el servei a un total de 42.354 habitants, executant-se
la construcció d’estacions de bombeig i col·lectors i l’eliminació de les tres estacions
depuradores existents (Tavernes-Casc, Bassa i Goleta).

En total, l’Ajuntament de Tavernes ha invertit al voltant de 225.000 euros en la redacció dels
projectes, per un costat l’avantprojecte va ascendir a més de 170.000 euros, i ara amb el nou
projecte s’han destinat 52.000 euros de recursos propis.

Per tot això exposat, resulta incomprensible i inacceptable que el PP de Tavernes s’atrevisca
a dir que el govern de Jordi Juan no ha fet res per executar el projecte de la depuradora.
Sembla que la tàctica del PP, davant la falta d’arguments i per tal de tapar les seues
vergonyes, és la de mentir, enredar i confondre als veïns de tavernes.

Des de l’any 2002, el PP sabia que Tavernes necessitava una nova depuradora per poder
desenvolupar els nous sectors. L’any 2004 s’aprova el PGOU i en comptes de començar a
dotar a la nostra ciutat de les infraestructures necessàries per poder tirar endavant els
sectors urbanitzables, es van dedicar a vendre fum i especular, proposant camps de golf,
marines interiors i macrourbanitzacions en sòl no urbanitzable. Molts anys van passar des
d’aquell 2002 fins maig de 2011, any en què Compromís entrà a governar Tavernes, i en tot
eixe temps no es va fer ni un ni mig paper del projecte d’EDAR que hui reclamen tan
insistentment. Tampoc la Generalitat, governada pel PP fins l’any 2015 va fer res al respecte.

Ara, després de tot el temps i els diners perduts en macropais, diuen que s’ha hipotecat el
futur de Tavernes i reclamen un compromís a la Generalitat de que s’executarà la
depuradora de manera urgent.

Resulta curiós, si més no kafkià, que aquells que han generat el problema i no han sabut
resoldre les qüestions urbanístiques i mancances d’infraestructures de Tavernes quan ells
han governat, exigisquen ara solucions urgents i ens acusen d’inoperabilitat.

Des de Compromís-BLOC Tavernes volem dir-los a ells i a tots els veïns que estiguen
tranquils, que continuem treballant per a poder garantir uns serveis de sanejament adequats
al nostre municipi i a les perspectives reals de creixement.

Som conscients que esta és una infraestructura necessària per a poder desenvolupar els
sectors de la platja i, en especial, el sector 17, que és una prioritat per a este govern, per
això el departament d’urbanisme ja està redactant el pla especial per a la depuradora i la
tramitació del document urbanístic que servirà per a donar seguretat jurídica a l’expropiació i
adquisició dels futurs terrenys on s’ubicarà la nova EDAR, en el Tancat. Serà aleshores quan
la Generalitat haurà d’executar i pagar les obres.

Deixa'ns el teu comentari!!

Atenció, comentaris Facebook!!!

Per a fer comentaris en LVDLV, és necessari que tingues activat el teu compte de Facebook en el mateix navegador en què estàs veient el nostre web ara mateix (no app). Si després de registrar-te en Facebook des dels comentaris de la nostra pàgina, veus que no s'ha activat l'opció de comentar, recarrega aquesta mateixa pàgina i et funcionarà.